Bekymret for fremtiden

Skrevet av Jarl Vidar Meling
24.08.2011 05:11 - OPPDATERT 24.08.2011 07:11

Det viser tall fra den svenske finansbanken Skandinaviska Enskilda Banken. Nesten hver femte finanssjef svarer i dag at forretningsklimaet er "mindre gunstig", mens det i februar ikke var noen som mente dette. SEBs norske CFO Indeks får verdien 55, ned 9 poeng fra bankens siste undersøkelse i februar. Totalt 50 finansjefer i Norge har deltatt i undersøkelsen. På tross av en klart mer negativ holdning blant norske finanssjefer viser undersøkelsen fortsatt en relativt høy optimisme rundt selskapenes egen finansielle stilling. 69% av finanssjefene betrakter selskapets egen posisjon som gunstig, noe som er høyt til tross for at tallet i februar var så høyt som 84%.