Tor Kristian Gaard.

– Beboerne betaler en høy pris

Skrevet av Kent Olsen
12.03.2019 15:02 - OPPDATERT 12.03.2019 16:02

POLITIKK: I mandagens formannskapsmøte tok Gaard opp problemer med forurensing i hav rundt Husøy.

– Det er beboerne som betaler en høy pris med at det blir flytende fett og avfall. Det ser ut som det er rotteoppblomstring i området. Hvordan håndterer vi dette fra kommunens side, og føler innmelderne seg ivaretatt, spurte Gaard.

Ordfører Jarle Nilsen berømmet forslaget til Gaard, og bekreftet kontakt med innmelderne via e-post.

Han har selv vært på befaring i området.

– Jeg har sett at det flyter fett og olje og etterlater skader i sjøen og strandsonen. Det henger seg på båter og tauverk og er grisende i forhold til stranden som er der og kaien som er i området rundt, begynte Nilsen.

– Det er god dialog med vår administrasjon opp mot Karmsund Havn og de selskapene for dette, sa han videre og informerte formannskapet at han ved to anledninger har signert anmeldelse på utslipp.

– Karmøy kommune er på saken og følger tett opp og gjør det vi kan innenfor vårt myndighetsområde.

Oversendelsesforslaget om plan mot marin forsøpling ble oversendt rådmannen.

Les alt om:

Politikk Karmoynytt