«Bare knauser på Ådland?»

Skrevet av Øystein Merkesvik
24.10.2018 11:00 - OPPDATERT 24.10.2018 13:00

MENINGER: Hvis vi begynner i sør der omkjøringsveien starter, blir veien lagt over jorda til en gard med 60 sau, 80 storfe og melkekvote. Veien kommer svært nærme gårdstunet.

Videre nordover er Karmøys eneste andels bruk med 16 andeler dette året og flere påmeldte til neste sesong. Her er det medlemmer fra Skudenes i sør til Kopervik i nord.

På nordre Ådland er det et stort melkeku bruk, med kvote over 300 000 liter + oppdrett av okser. Dette bruket får også veien noen få meter utenfor fjøsdøra. Flere bruk får driftsbygning på vestsiden og jordene på østsiden av veien.

I tillegg er det en rekke velstelte bruk med sau, som blir sterkt berørt med oppstykkede jorder.

Selv om alle gårdene har både stein og knaus, slik er faktisk Norge, produseres det mat av aller høyeste kvalitet. For å dyrke denne jorda, trengs bønder med kompetanse innen plantekultur og husdyrstell.

Norge har en selvforsynings grad på rundt 40%. Jorda tilhører ikke kommunen ei, heller bonden, den tilhører land og fremtidens generasjoner. Derfor er det en tragedie når kommunal og moderniserings departementet ikke hører på faglige råd i byråkratiet, men lar lokale politikere sjalte og valte med de jordressurser vi skal leve av nå og i fremtiden.

Biologisk mangfold har et sterkere vern en dyrka mark. Da er det på sin plass å nevne at i et gram kulturjord, er det flere organismer en det er mennesker på jorden. Når naturen pusler med sitt, bruker den 1000 år å bygge en centimeter mold, her oppe i kalde nord.

Vi oppfordrer Karmøys innbyggere å støtte opp om jordvern. Bygg vei der trafikken er størst, oppgrader vei der det alt er vei. Det sparer dyrka mark.

 

Les mer om:

Meninger