Leder, NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen. Foto: Grethe Nygaard

Avslutter året med fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Skrevet av Kent Olsen
18.12.2020 10:44

Positive tendenser i arbeidsmarkedet.

JOBB: Selv om koronaviruset fortsatt setter et tydelig preg på arbeidsmarkedet både lokalt og ellers så er det positive trender å spore. Det viser tallene som leder for NAV Marked Nord-Rogaland Elisabeth Lie Nilsen kommer med.

– Ledigheten fortsetter å synke i Nord-Rogaland, og vi avslutter året med nedgang i helt ledige arbeidssøkere i alle våre kommuner. Det er fortsatt Haugesund som ligger høyest med sine 3,6 prosent helt ledige. De er også den eneste av våre kommuner som ligger over fylkessnittet på 3,5 prosent - men ligger likevel under landssnittet som nå er på 3,8 prosent, skriver hun i en pressemelding.

For Karmøy sin del så er tallet nede på 2,8 prosent helt ledige, etterfulgt av Tysvær med 2,6 prosent og Vindafjord med 2,3 prosent.

– Når vi ser samlet på antallene så har vi en nedgang på 60 helt ledige og en nedgang på 46 delvis ledige. Vi har også en økning i antall deltakere på tiltak med 21 personer. Derfor er den samlede nedgangen i antall på 85 personer i Nord-fylket, forteller Lie Nilsen.

Likevel bekymret

Det er spesielt én gruppe som bekymrer Lie Nilsen, og frykter for konsekvensene.

Gruppen er de som har vært langtidsledige fra starten av koronautbruddet og de som var ledige før det.

– Disse utgjør en betydelig større andel av arbeidssøkerne enn det som er vanlig.  Det kan som kjent gi uheldige virkninger for ett menneske om man blir lenge stående utenfor arbeidsmarkedet.  Dette må vi sammen med arbeidssøkerne jobbe for å unngå. Blant annet vil vi oppfordre enda flere arbeidssøkere til å benytte seg at de utdannings- og kurstilbudene som nå er tilgjengeliggjort for arbeidssøkere. Dette vil både gi økt kompetanse for personen og bedriftene,  og det vil i tillegg kunne bidra til å dempe skadevirkningene av å være lenge ute av arbeid. Dette er et svært viktig virkemiddel som det fortsatt er mange muligheter for å benytte, skriver hun.

Nedbemanning og utlyste stillinger

Så langt i desember har NAV Marked ikke mottatt noen større varsel om nedbemanning, men to mindre varsler som omfatter totalt åtte personer fra serveringsbransjen og bygg og anlegg.

Totalt i Nord-Rogaland hadde NAV 415 utlyste stillinger. Det er en nedgang på åtte prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– I Haugesund er det likevel en oppgang på 10 prosent utlyste stillinger – noe som er en gledelig utvikling siden vi sammenligner tallene med fjoråret på stillingsområdet, avslutter Lie Nilsen.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.