Illustrasjon: Statens vegvesen / Norconsult

Avlyser Rogfast-kontrakt

Skrevet av Kent Olsen
20.09.2019 16:55

Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet er avlyst.

SAMFERDSEL: I juli ble det klart at etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten så stod Vegvesenet igjen med én kvalifisert tilbyder med et tilbud på rundt 1 milliard kroner over byggherreanslaget.

– Vi har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt. Dette plikter vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud i en pressemelding.

Rogfast skal ha en 26.7 km lang undersjøisk tunnel som når den står ferdig vil være verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfatter 1/3 av den undersjøiske tunnelen, samt fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy.