Norske verft som bruker mye utenlandsk arbeidskraft, er blant arbeidsplassene som kan vente seg flere besøk av Arbeidstilsynet framover. Brudd på smittevernreglene vil bli møtt med korte frister og strenge reaksjoner, advarer tilsynet. Foto: Halvard Alvik / NTB

Arbeidstilsynet truer med strenge koronareaksjoner

Skrevet av NTB
24.11.2020 15:51

Arbeidstilsynet vil prioritere kontroll av smittevern og importsmitte på norske arbeidsplasser. Brudd på regelverket vil bli møtt med strenge reaksjoner.

Arbeidstilsynets inspektører skal nå ut og kontrollere at smittevernet ivaretas på norske arbeidsplasser.

– Smittevern i forbindelse med den pågående koronapandemien vil fra nå av bli kontrollert i alle våre planlagte tilsyn, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Blant dem som nå kan vente seg hyppigere besøk av tilsynet, er fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg. Disse peker seg ut som bransjer med høy risiko for importsmitte.

– Disse vil vi nå prioritere, sier Vollheim.