Tor Kristian Gaard (H).

«Arbeidsklær til ansatte i helsesektoren i Karmøy kommune»

Skrevet av Tor Kristian Gaard
02.07.2020 19:30

LESERINLEGG: Arbeidsklær til ansatte i helsesektoren, primært i hjemmetjenesten og i bofellesskap, har vært et tema til debatt lenge. Fagorganisasjoner har hatt dette på dagsorden i flere år og jobbet for at de ansatte skal bli hørt av arbeidsgiver. Nå under Covid-19 pandemien har det forståelig nok vært et ekstra trykk på å få gitt de ansatte som står i førstelinje riktig antrekk og utstyr til å ivareta seg selv og de menneskene en skal yte tjenester til. 

Karmøy Høyre fikk henvendelse fra bekymrede ansatte som ikke følte at de ble hørt og forstått for sine bekymringer i forhold til den spesielle situasjonen vi har vært i og fremdeles står ovenfor. Tilbakemeldinger fra de ansatte var blant annet at bekledningen til helsepersonell i frontlinjen ikke var slik det skulle og burde være. De ansatte fikk beskjed om å fortsette og bruke sine private klær og vaske dem hjemme! Vi fikk meddelt betydelig bekymring med hensyn til smittevern og trygghet rundt dette.

Vi i Høyre ringte ordfører allerede for over 3 måneder siden angående dette tema. 
Dette ble formidlet til ordføreren telefonisk av gruppeleder først en gang, og senere ble det purret om det samme 1-2 uker.

Svaret til ordføreren var: "Dette er en felles dugnad, og det skal ikke stå på penger. Selvfølgelig skal det sørges for utstyr og trygghet for de ansatte". 

Vi i Karmøy Høyre slo oss til ro med dette og stolte på hans ord.
Senere fikk gruppeleder telefon fra varaordfører og fikk forklart at det likevel  ikke var så enkelt.

På bakgrunn av dette ble saken løftet inn i formannskapet som spørsmål og oversendelse. Svaret til ordfører var da: "Vi har god dialog med de ansatte og fagforeningene, det er ikke grunnlag for bekymring". Ordfører viste også til at fagforeninger ikke hadde ytret ønske om arbeidstøy/uniformer til de ansatte. Dette ble sjekket opp av oss i Høyre etterpå og det viser seg at denne uttalelsen ikke stemmer.

Vi leser så i aviser og sosiale medier og får bekreftelse på at fagforeningene har vært på saken lenge (se fagforeningenes utspill i H- avis).

Saken kommer så til Administrasjonsutvalget som fikk orientering og ønsket sak om dette. I går var saken i kommunestyret og ordføreren nekter realitetsbehandling av samme sak nå fremmet av Lønndalen i (Karmøylista).

Karmøy Høyre foreslår da et kompromiss i håp om at saken likevel kan realitetsbehandles. Forslaget var: "Delegerer fullmakt til rådmann å skaffe nødvendig bekledning i fall oppblussing av covid 19". Dette ble ikke en gang lest opp!

Vi ønsker oss åpenhet og ærlige svar, og ikke tomme løfter fra ordfører. Vi vil at de ansatte skal bli hørt i sine bekymringer og få nødvendig utstyr til å sikre/trygge seg selv og de en skal yte tjenester ovenfor. Det skulle vært en selvfølge!
Dette temaet skulle ikke ha vært noe vi politikere var nødt for å ta opp som sak gjentatte ganger. Det er beklagelig at dette er blitt en sak! 


Tor Kristian Gaard 
Gruppeleder Høyre

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.