Svanhild L. Andersen (AP).

«Arbeiderpartiet står selvsagt opp for menneskerettighetene!»

Arbeiderpartiet svarer Alf Magne Grindhaug (KrF).


LESERINNLEGG: Da AP stemte mot detaljreguleringen for Danielsen ungdomsskole i Veavågen sist kommunestyremøte, var det for å markere vår motstand mot privatskoler/friskoler på et prinsipielt grunnlag. Det ble aldri poengtert at det handlet om kristne friskoler. Debatten kan lett spore av hvis vi gjør dette til en sak for eller mot kristne/kristendom. Vi mener vi har belegg for å påstå at det er minst like mange kristne i AP som i KrF. 

LES OGSÅ: «Er Arbeiderpartiet på kollisjonskurs med grunnleggende menneskerettigheter?»

Det som er AP’s agenda i skolepolitikken, er å sørge for at den av kommunens kjerneoppgaver, som skoledrift er, ivaretas på en best mulig måte, med nok og gode lærere, gode fasiliteter og likeverd for alle. Vi ønsker en god arena for læring både faglig og sosialt.

Det er ikke slik at AP skal få alle til å bli like! Men alle skal ha like muligheter! 

Det løses best i fellesskolen, mener vi.

Vi er overbeviste om at det er godt og oppdragende for den oppvoksende slekt å ha skolen som en felles arena. Ulikhetene kommer tidsnok til syne i løpet av livet. Forskjellene i samfunnet øker, og vi lar dem øke, på tross av at vi vet at små ulikheter i et samfunn er en ubestridt kvalitet. 

Som politikere i Karmøy kommune forplikter vi oss til å løse kjerneoppgaver med stramme budsjetter. Da synes vi det er ille at fellesskolen utarmes av liberale politikeres gjentakende åpninger for friskoler. 90% av utgiftene til skoledrift, er lønn til lærerne. Og en skoleklasse trenger minst en lærer, enten de er 15 eller 30 elever.

I Karmøy har vi plass til alle elevene i den offentlige fellesskolen. Men når noen foreldre ønsker at deres barn skal gå utenfor fellesskolen, forsvinner midlene som følger eleven og vi får mindre å lage en god fellesskole for. 

Vi beskyldes for å legge ned skoler. Ja, vi har vært med på det. Men det er da virkelig helt nødvendig å vurdere hvor mange og hvor desentraliserte skoler vi skal ha i kommunen vår. Og når vi får enda mindre penger, må vi prioritere. Sånn er det. Upopulære beslutninger må tas. Det er dessverre slik det er å være politiker. 

Når vi legger ned skoler for deretter å åpne for friskoler/ privatskoler, blir dette en evig innsparingsrunddans! Dette er forklaringen på at AP kjemper for fellesskolen. Den skal ikke koste kr 14 700,-. 

Vi ønsker en ansvarlig og samfunnsbyggende politikk med likeverd som grunnleggende prinsipp. Det må vi ha lov å stå opp for. Å beskylde oss for å ikke forstå menneskerettighets-prinsippene er drøyt. Spar oss!

 

På vegne av Arbeiderpartiets kommunestyregruppe
Siv Storesund, nestleder teknisk utvalg,
Stine K. Bjelland, oppvekst og kultur og
Svanhild L. Andersen, gruppeleder

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.