Illustrasjonsbilde.

«Åpent brev til ordføreren og gruppelederne i flertallet i Karmøy kommunestyre»

Skrevet av Kent Olsen
28.03.2019 06:32 - OPPDATERT 28.03.2019 07:32

MENINGER: Debatten om den planlagte omkjøringsveien på Karmøy har pågått i flere år. I senere tid er det sågar opprettet en «Nei-gruppe» og en «Ja-gruppe», der medlemmene er aktive debattanter i offentligheten. Gruppene har til sammen flere tusen medlemmer, noe som sier alt om hvor viktig omkjøringsveien er for Karmøys innbyggere – uansett om man er for eller mot veien, og uansett hvilke grunner man har.

Men hvor blir det av politikerne i debatten? Hvor blir det av gruppelederne i partiene som vil ha veien? Kommunestyrerepresentanter og gruppeledere som har engasjert seg i den offentlige debatten, kan telles på en hånd. Og de kommer omtrent alle fra mindretallet, med unntak av et par fra Karmøylista. Ordføreren har, etter flere oppfordringer, ytret seg et par ganger.

Men blant gruppelederne i flertallspartiene som vil ha veien, er det helt tyst. Selv om også de gjentatte ganger er blitt oppfordret til å komme med argumenter for at en vei til 700 millioner bompengekroner skal bygges. Men altså: Ikke et ord.

Vi har forståelse for at saken med omkjøringsveien er en arvet sak – det var en annen ordfører og varaordfører og andre gruppeledere og kommunestyrerepresentanter som vedtok den. Men omstendighetene den gangen (2007) var helt andre enn i dag. På alle nivåer. Dere som sitter i kommunestyret nå, har ingen juridiske forpliktelser til å måtte opprettholde vedtaket. Verken overfor andre myndigheter eller overfor vegvesenet. Politiske vedtak kan selvsagt endres. Det samme kan prioriteringer i styringsgruppa i Haugalandspakken.

Dere har faktisk en plikt til å ta til dere ny kunnskap i saken, og bruke denne kunnskapen til å fatte et vedtak som er best mulig for kommunens innbyggere.

De siste ukene har det kommet nye og oppsiktsvekkende opplysninger fra vegvesenet: Gjennomgangstrafikken i Åkra er langt lavere enn det man har gått ut med tidligere, noe som selvsagt svekker nytteverdien av en omkjøringsvei betraktelig.

Det er ifølge vegvesenet kun 40 prosent av gjennomgangstrafikken i Åkrehamn som vil benytte seg av en omkjøringsvei; dette betyr at bare 1 av 7 biler gjennom «Åkra nord» (Tjøsvoll) er gjennomgangstrafikk – det er omtrent for ingenting å regne. Mesteparten av trafikken vil fortsatt være på eksisterende vei, selv om omkjøringsveien bygges.

Paradokset er at det ikke foreligger en eneste plan for å ruste opp eksisterende vei.

Derfor spør vi: Hva er poenget med å prioritere en omkjøringsvei til 700 millioner kroner som det strengt tatt ikke er bruk for, når vi alle vet at de virkelig trafikale problemene befinner seg lengre nord på øya, og at problemene på Åkra kan løses på bedre og rimeligere måter?

I vedtaket «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Karmøy kommune» står det at: «Åpenhet skal prege alle ledd i Karmøy kommune. Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet», og at «folkevalgte og ansatte opptrer åpent, respektfullt, ærlig og rettskaffent i møte med befolkning, brukere, samarbeidspartnere og hverandre».

I en så viktig sak som omkjøringsveien er disse retningslinjene definitivt påkrevd. Likevel opptrer gruppelederne i flertallspartiene som vil ha veien som en lukket forsamling, tilsynelatende uten ønske og vilje til offentlig å dele argumenter og meninger.

Lite åpenhet å spore der.

Hvorfor gir dere oss ikke skikkelige argumenter for at denne veien skal bygges? At det i 2007 ble bestemt at kommunen går inn i Haugalandspakken med omkjøringsveien som en «forutsetning», er et irrelevant argument, fordi de negative konsekvensene av veien først kom på bordet på et langt senere tidspunkt (2010). Til gruppelederne i flertallspartiene som vil ha veien: Gi oss skikkelige argumenter for at omkjøringsveien skal bygges.

Til ordføreren:

I kommunestyret mandag 26. mars orienterte du om at det vil komme et forslag om at kommunestyremøtet i juni vil bli foreslått utsatt til juli. Vi regner med at forslaget er en del av et taktisk politisk spill i regi av flertallet for å kunne behandle reguleringsplanen og få vedtatt omkjøringsveien før valget (selv om det også blir tatt opp andre saker i møtet).

Det er i tilfelle et svært udemokratisk og høyst kritikkverdig spill, for det er flere politiske partier og hundrevis (om ikke tusenvis) av velgere som vil ha vedtaket om bygging av omkjøringsveien omgjort gjennom en demokratisk valgkamp. Det er også mange av de faste kommunestyrerepresentantene som har ferie i juli; det vil være høyst kritikkverdig at valgperiodens viktigste sak skal bli avgjort av et kommunestyre bestående av vararepresentanter i periodens siste møte.

Jarle Nilsen, du har, som ordfører, en plikt til å legge til rette for at alle stemmer blir hørt i en sak. Det er demokratiets spilleregler. Velgerne må få sagt sitt i den kommende valgkampen. Også om omkjøringsveien.

Les mer om:

Meninger Karmoynytt