Omkjøringsveien, Ådland-perspektiv. Illustrasjon: Statens Vegvesen

«Åpent brev til ordføreren og flertallet i Karmøy kommunestyre»

Skrevet av Øystein Merkesvik
23.01.2019 15:31 - OPPDATERT 23.01.2019 16:31

MENINGER: I Karmøynytt 23. januar kommenterer Harald Dale det veldige engasjementet rundt omkjøringsveien, og han lar seg imponere over kunnskapen og tonen i debatten. Men, spør han, hvor er politikerne? Hvorfor deltar de ikke i debatten? Hvorfor argumenterer ikke flertallet for standpunktet de har tatt om å bygge et av de mest omtalte og omstridte veiprosjektene i Norge? «Det politiske flertallet har til nå vært totalt fraværende i debatten», skriver Dale.

Vi er mange som har etterspurt dokumentasjon, fakta og argumenter for å bygge omkjøringsveien hos flertallspartiene, men det gis sjelden svar.

To markante unntak er Høyre og Senterpartiet, som etterlyser oppdatert dokumentasjon på hvorfor veien skal bygges, på hva den skal tjene til. De vil ha bred faktakunnskap på bordet, og ikke bygge sine beslutninger på tidligere valgløfter eller individuelle antagelser, ønsker og visjoner.

FrP og Venstre har nylig endret syn, og går mot veien etter nærmere analyser av nye opplysninger fra faglig hold. SV har som kjent alltid stemt mot.

Det er nokså frustrerende at flertallet (i alle fall til nå) ikke har deltatt i debatten, for alle fagetaters analyser og konklusjoner er entydige: Det er verken trafikalt eller samfunnsmessig behov for omkjøringsveien. Verken nå eller i framtiden. Veien er i tillegg altfor kostbar og medfører altfor store naturinngrep til at den kan forsvares bygd.

Alt dette er dokumentert til den siste detalj av Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland, Ecofact, Sivilombudsmannen, med flere.

Så: Hvordan kan Karmøy kommune forsvare bruken av over 700 millioner kroner av våre felles ressurser på en beviselig sterkt miljøskadelig vei som (også beviselig) ikke er nødvendig verken i et trafikalt eller samfunnsøkonomisk perspektiv?

Det store engasjementet rundt omkjøringsveien er gledelig, og det viser hvor mye saken betyr for lokalbefolkningen. Men saken skal selvsagt ikke avgjøres på basis av meningsutvekslinger på Facebook. Alle aspekter ved saken må inngå i oppdaterte kostnad-nytte vurderinger, og beslutninger må falle på basis av harde fakta. Og harde fakta fra fagetatene viser altså entydig at veien ikke bør bygges.

Alle Karmøybuer har rett til å få innsyn i dokumenterbar bevisføring for det motsatte syn, altså at veien bør bygges, da vi alle må betale svært dyrt for omkjøringsveien på den ene eller andre måten.

Bevisbyrden ligger hos ordføreren og flertallet i Karmøy kommunestyre.

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt