Omkjøringsveien, Ådland-perspektiv. Illustrasjon: Statens Vegvesen

«Åpent brev til Karmøy Sp»

Skrevet av Leserinnlegg
07.04.2019 18:16 - OPPDATERT 29.05.2019 00:04

MENINGER: Det er ikke til å stikke under en stol at omkjøringsveien er en betent sak for Karmøy Senterparti, der det hersker stor indre uenighet. Det knytter seg derfor en viss spenning til hvordan partiet vil stemme når omkjøringsveien mest sannsynlig skal stemmes over i periodens siste kommunestyremøte (slutten av juni eller begynnelsen av juli). Det er flere senterparti-medlemmer som nå ønsker et medlemsmøte der omkjøringsveien blir behandlet – jeg håper at partiledelsen er demokratiske nok til å arrangere et slikt møte etter påske. Jeg ønsker med dette også å utfordre Karmøy Senterparti til å skrive et innlegg om hva som er partiets offisielle standpunkt i saken, når de omsider har tatt et skikkelig standpunkt i saken. 

Sentarpartiet nasjonalt seiler i medvind for tiden, og det er ikke utenkelig at denne medvinden blåse inn over Karmøy også. Det er likevel slik at høstens valg er et lokalvalg, og da må velgerne se på hvordan partiene stemmer i lokale saker – nasjonale saker blir i denne sammenhengen irrelevant. Hvis det er slik at Karmøy Senterparti virkelig mener at omkjøringsveien er viktigere enn jordvern, som de skriver at de er opptatt av, så bør de opplyse velgerne om dette jo før jo heller. Det nytter ikke bare å skrive fagre ord om jordvern; det må også vises i praktisk politikk, ellers fremstår man ikke særlig troverdig.

Så ballen ligger hos dere Karmøy Senterparti – er omkjøringsveien viktigere enn over 100 dekar dyrka mark og 60-70 dekar innmarksbeite? For ikke å snakke om de store arealene med dyrka mark som vil bli liggende mellom omkjøringsveien og bebyggelsen...

Gunvar Mikkelsen

Les mer om:

Meninger