Karmøy Arbeiderparti under valgvaken i 2019.

«Ap vil ha nye, grønne industrieventyr i Rogaland»


LESERINNLEGG: Rogaland står i en unik posisjon til å ta føringen i utviklingen av ny, grønn industri, blant annet ved å utnytte kompetansen som allerede finnes i olje- og gassindustrien i fylket. Vi vil utvikle, ikke avvikle, petroleumsnæringen. Oljekrisen viste oss at olja fortsatt er svært viktig, men at vi også må ha flere bein å stå på i framtida. Rogalendinger vet bedre enn de fleste hvor raskt krisen kan ramme – på kort tid har vi vært gjennom to dramatiske arbeidsledighetskriser. Vi må stå bedre rustet neste gang. 

Nå legger Arbeiderpartiet fram «Vekstplan for Rogaland – nye, grønne industrieventyr i Rogaland». Vekstplanen peker på hvilke næringer vi vil satse på for å skape mer vekst og flere arbeidsplasser i fylket vårt dersom vi vinner valget til høsten.  

Innen 2030 skal Norge kutte klimagassutslippene med 55 prosent. For å kutte klimagassutslippene trenger verden havvind, hydrogen og ren industri. Rogaland er fantastisk godt posisjonert for å lede vei i utviklingen av disse fremtidsnæringene. Med utgangspunkt i kompetansen som finnes i fylket, kan vi leve av å kutte verdens klimagassutslipp. 

Vi er stolte av alt det spennende som foregår her i nordfylket innenfor grønn industri, med både havvindprosjektet Hywind og mulighetene som ligger i Utsira nord. Vi ser også nå en formidabel utvikling i leverandørindustrien, for eksempel i bedrifter som Aibel. Aibel har på kort tid klart å omstille seg – fra å levere 90 prosent til olje og gass – til nå å levere 50 prosent til fornybare havvindprosjekter. Et annet eksempel er teknologipiloten på Hydro Karmøy. På Karmøy blir det produsert primæraluminium av beste kvalitet med verdens laveste kraftforbruk og CO2-utslipp. Vi kan også nevne Haugaland Næringspark på Gismarvik. Fem kommuner eier Norges største regulerte næringspark på 5000 mål. Her skal det etableres ny areal- og energikrevende industri med tusenvis av grønne, bærekraftige arbeidsplasser. Det er ingen tvil om at lokalsamfunnene og arbeidsfolkene på Haugalandet er blant de mest innovative, omstillingsdyktige og kompetente i landet. Det lover godt for nye eventyr. 

Satsingen som skjer på Haugalandet, er en helt nødvendig del av omstillingen verden, Norge og Rogaland skal gjennom. Men skal vi lykkes med det grønne skiftet, mener vi at staten må mer på banen. Høyres stortingskandidat Karoline Sjøen Andersen fra Haugesund har sagt at de vil skynde seg langsomt i havvindsatsingen. Høyre har vist liten interesse for å stille opp med den støtten industrien trenger for å ta det neste, grønne steget. 

Vi i Ap tror ikke landene rundt oss skynder seg langsomt. Vi mener vi må handle raskt. Ap ønsker å stille opp med regelverket og rammevilkårene industrien trenger.  

Vekstplanen vi nå legger fram, synliggjør våre hovedsatsinger for å skape nye arbeidsplasser de neste fire årene, både innen tradisjonelle næringer som kraftkrevende industri og næringsmiddelindustri og nye spennende satsinger som havvind, hydrogen og mineral. Fellesnevneren er at vi bygger på kompetansen til alle de flinke folka som bor og jobber her i fylket. 

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Vi vil skape mer vekst og flere arbeidsplasser, men skal vi klare å bygge attraktive og nyskapende lokalsamfunn der denne veksten kan skje, må satsing på næring og industri gå hånd i hånd med en god skole, trygg omsorg og god kommuneøkonomi. Derfor satser Ap også på tryggere og sterkere velferd, der fellesskap stiller opp. I åtte år har de som har mest fra før, fått milliarder i skattekutt. Nå må det bli vanlige folk sin tur. 

 

Jarle Nilsen, ordfører Karmøy (Ap) 

Tove Elise Madland, stortingskandidat Rogaland Ap og fung. ordfører Vindafjord 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.