Åkra skole
Leserinnlegg:

AP har bidratt til vedtak om å bygge ny skole på Åkra innen 2027


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Ja, Rune Midtun, Jarle Nilsen og Arbeiderpartiet lovet å bygge ny skole på Åkra, men forutsetningen for å få det til, er å få flertall for et slikt vedtak i kommunestyret. AP har arbeidet for dette lenge og sørget endelig for et slikt vedtak sammen med  samarbeidspartiene og to fra Høyre under behandlingen av fjorårets budsjett. 

Administrasjonen har kommet med flere forslag til løsninger av skolesituasjonen i Åkra-området. Og når en løsning legges fram, må den behandles seriøst i skolens organer før den behandles i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre, selv om dette tar tid. Den første løsningen om endring av kretsgrensene ble forkastet, så kom et nytt forslag om å bygge en ny, stor skole som skulle erstatte Åkra, Grindhaug og Ådland barneskole. Etter en omfattende prosess ble dette vedtatt og da sørget AP og samarbeidspartiene for at kommunen kjøpte tomt til den nye skolen ved idrettsanlegget, slik at alt skulle være klart for å bygge den nye skolen. Og hva gjorde Frp. Jo, de foreslo at tomten skule selges til private. 

Men tomten står klar takket være oss, og vedtak om bygging av ny skole er vedtatt. AP og samarbeidspartiene skal sørge for at dette skjer i den nye kommunestyreperioden og at den nye skolen blir bygget i kommunal regi og blir sluttført innen 2027 som vedtatt. Det vil kommunen også spare driftsutgifter på. Vi håper FrP vil bidra positivt til at så skjer.

Karmøy AP

Stine Bjelland, Inger-Elise Kolstø, Jan Mathiesen, Odd Henning Johannessen