Anne Grete Hegerland Naley (SP).

Anne Grete (29) ønsker å ha levende bygder i Karmøy

Skrevet av Kent Olsen
08.08.2019 09:20

– Jeg vil at vi skal ha levende bygder. Det skal være unger som kan gå på det de har lyst til i Skudenes, Åkra, Kopervik, Vea, Avaldsnes, Norheim, Kolnes og alle bygder og tettsteder. Det skal være liv der det er folk.

(I en artikkelserie skal Karmøynytt i løpet av sommeren belyse flere unge politikere som stiller til høstens valg i kommunen. Anne Grete Hegerland Naley er en neste kandidat ut.)

Navn: Anne Grete Hegerland Naley

Alder: 29 år

Bosted: Skudeneshavn

Parti: Senterpartiet, listekandidat nr. 10

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i lokalpolitikken?

Jeg er jo med familie og venner som bare sitter og klager. Da tenkte jeg at pokker heller, jeg skal ikke bli slik, så da engasjerte jeg meg. Det nytter ikke å bare sitte hjemme.

Hva er din kjernesak og hvorfor?

Oppvekst og kultur. Jeg vil at det skal være rom og mulighet for unger til å være på hjemplassen sin. At de ikke skal måtte kjøres til land og strand, at ikke alt skal sentraliseres. Jeg vil at vi skal ha levende bygder. Det skal være unger som kan gå på det de har lyst til i Skudenes, Åkra, Kopervik, Vea, Avaldsnes, Norheim, Kolnes og alle bygder og tettsteder. Det skal være liv der det er folk.

Hvorfor valgte du det partiet du representerer?

Nå er jeg jo odelsjente. Sånt sett hadde jeg vel ikke et valg, hehe. Men etter å ha lest gjennom partiprogrammene, så har det alltid vært Senterpartiet. Jeg har vært 90 prosent enig i politikken, alltid. Så da falt det naturlig.

Hvor gammel var du da du begynte å engasjere deg politisk?

Det er ikke så mange år siden. Jeg var vel 27-28 år, tror jeg.

Hva er dine ambisjoner?

Jeg vil jo komme inn i kommunestyret for å vise at selv om du er ung så har du muligheter innen politikken. Jeg kan kanskje mye som andre ikke kan så mye om. Du må ikke nødvendigvis være 50 for å være politiker.

Kommunestyret i perioden 2015-2019 har vært preget av høy alder. Hva er dine tanker rundt det?

Jeg tenker at det er vanskelig å være ung og komme inn. Du blir sett på som en «skitunge». Det er vanskelig å bli hørt fordi du er ung og så blir det at de eldre vet mest og best, og sånt har det alltid vært. Jeg merker det selv at hvis jeg lurer på noe så spør jeg pappa. Jeg tror det er litt slik vi er oppdratt generelt. At det er naturlig at det er de eldre som kan og de unge sitter ikke med den kunnskapen. Så det vil jeg vise at det kan vi snu. Alle kan ikke alt alene, men sammen kan vi klare ganske mye, men det krever innspill fra alle aldre.

Er det noen som har inspirert deg eller hjulpet deg til å engasjere deg politisk?

Jeg har ei bestemor som alltid har vært engasjert. Det har nok hjulpet på at det har vært noen, men jeg fant ut selv at jeg vil stå opp for det jeg mener er rett og vise at jeg også kan.

Hvordan kan man få flere unge til å engasjere seg og delta i politikken?

De må finne noe de brenner for. Sakene må mer frem før det er for sent og før det er behandlet. Det er ofte da folk engasjerer seg, når det først har skjedd noe som de ikke er enige i. Jeg tror ikke folk gidder rett og slett. Når du ser på sakspapirene i forrige kommunestyremøte. Jeg begynte å skrive dem ut, men jeg ga opp. Det er ikke lett å få de fra 18-30 engasjerte når det er 2.500 sider du skal lese gjennom. Så nytter det ikke å skumlese gjennom alt. Så skal de ha tid til det. Det handler litt om hva har lyst til å gjøre i livet også.

Hvis du havner i kommunestyret, hva kan man forvente av deg?

At jeg gir beskjed. Jeg er ikke redd for å si meninga mi og jeg er ikke redd for å få dritt tilbake. Jeg tåler en støyt. Folk kan komme til meg hvis de har noe de brenner for og mener er viktig å ta tak i.

Hva er du engasjert i ellers?

Nå har jeg vært vara i menighetsrådet i Falnes i fire år. Så er jeg med i FAU på skolen og diverse komiteer og styrer til ungene sine fritidsaktiviteter. Så er jeg med i Lady Circle.

Hva tenker du om å stimulere unge folk til å bosette seg i Karmøy og være med å utvikle det lokale samfunnet? Hva trenger Karmøy for å få det til?

Det må være attraktivt å bo på hele Karmøy. Det må være tilrettelagt for at folk kan få tak i det de trenger og at det er utdanningsmuligheter uten at du må flytte på deg. Det er først når du må flytte at det blir vanskelig å komme tilbake igjen. Det må være mulighet for at du kan bosette deg. At du har butikker og kan komme deg fra A til B på en grei måte. At plassen du bosetter deg på gir deg muligheter til både jobb, etablere familie der barna kan vokse opp og ha alt de trenger i nærheten, og et sted du selv kan bli gammel på.