Veakrossen øst

«Amerikanske tilstander»

Skrevet av Kent Olsen
16.02.2019 19:06 - OPPDATERT 16.02.2019 20:06

MENINGER: Utbedring av dagens trasé ville derimot gitt liten nytteeffekt, og ligger derfor ikke i Haugalandspakken som et alternativ. Vi fikk tydelig beskjed om at pengene dermed ikke kunne flyttes til oppgradering av dagens trasé, og at pengene blir flyttet til andre prosjekter i bompengepakken (f. Eks. Haugesund-Sveio) dersom omkjøringsveien blir stoppet. Så skulle man tro at debatten dermed ble ferdig. Men nei.

Nå ser vi riktignok at medlemstallene til «Nei til omkjøringsveien» går nedover, samtidig som «Ja til ny hovedvei på Karmøy» øker. Dette skaper forståelig nok frustrasjon blant de som har jobbet så intenst i mot veien, med utallige leserinnlegg og debatter. Det som er urovekkende er hvordan dette håndteres.

I USA ser vi hvordan faginstanser tillegges uheldige motiver, kredibilitet svekkes og spekulasjonene vokser. Alt for å avvæpne fakta, nettopp med å anklage dem for «fake news». Dette er en velkjent taktikk, som bør bekjempes for alt det er verdt. En slik samfunnsdebatt skaper motsetninger, misnøye og mistro. Det undergraver selve grunnpilaren i samfunnet, nemlig en faktaorientert debatt med gjensidig respekt og tillit.

Dessverre har dette kommet til våre kanter. Hovedaktivistene i «Nei til omkjøringsveien» sprer rundt seg med mistenkeliggjøring av Statens Vegvesen, og tildeler meningsmotstandere uheldige motiver. Alt for å styrke sin sak. Her skyr man ingen midler. Dette gjøres i subtile former som såkalte spørsmål, men også i form av direkte påstander.

Vi skal selvfølgelig stille spørsmål og debattere, men vi må samtidig vokte oss over den utviklingen vi ser rundt oss.

Det er verdt å nevne at Statens vegvesen  har et tungt samfunnsoppdrag på vegne av befolkningen. De skal bidra med utredninger, fakta og forslag. I deres oppdrag fra staten står det at «Statens vegvesen er et forvaltningsorgan som skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem som vil dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.»

Vi må basere debatten på forskning, fremfor egenproduserte analyser fra en lokalgruppe og interesseorganisasjoner.

Starten på en ny hovedvei på Karmøy skjer allerede til høsten. Nå fortsetter vi å jobbe for at hele kommunen kan stå sammen om en ny og tryggere hverdag for store og små. Vi begynner der som ulykkesbelastningen er størst, og fortsetter videre nordover for å løse køene der.

La oss stå sammen.

Les alt om:

Meninger Karmoynytt