Påtaleansvarlig, Lars Ole Berge ved Sør-Vest politidistrikt

– Ambisjonen er klokkeklar på at politiet ønsker å løse saken

Skrevet av Øystein Merkesvik
07.11.2018 05:09 - OPPDATERT 07.11.2018 06:09

STAVANGER: Snart to år er gått siden etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs ble gjenopptatt av politimesteren i Sør-Vest etter anbefaling fra Kripos sin Cold Case-gruppe som hadde hatt saken til gjennomgang. På politihuset i Stavanger styres etterforskningen av politiinspektør, Lars Ole Berge sammen med politifaglig etterforskningsleder, som har fått tildelt alle ressurser de har ønsket seg fra politimesteren til å løse saken.

– Etterforskningsgruppen består av personell som er håndplukket fra politidistriktet her hvor man har etterforskere, analytikere, og krimteknikere, i tillegg til personell fra Kripos sin cold case gruppe, forklarer Berge.

Undersøkelser på hemmelig sted

I januar 2017 startet det omfattende arbeidet med å «snu bunken» og begynne helt forfra med å finne ut hvem som stod bak den grufulle hendelsen på Gamle Sundsvei den 6. mai 1995. Da etterforskningen startet jobbet mer enn ti personer med saken, mens nå er staben nedjustert i påvente av DNA-undersøkelsene som blir gjennomført på et hemmelig sted i utlandet.

– Når vi er i den fasen der vi innhenter informasjon så er vår tanke at vi sier minst mulig. Imotsatt fall åpner vi  for i diskusjoner som vi ikke vil ta akkurat nå.

Viktig

Men noen ting kan politiinspektøren bekrefte. Kostnaden med å gjennomføre analysene er på mer enn én million kroner, og svaret som kommer i løpet av de kommende ukene vil få stor betydning for politiets videre arbeid med saken.

–vi har allerede lagt ned mye innsats i å etterforske saken. Slik situasjonen er nå så kommer resultatet av DNA-undersøkelsene til å være viktig for den videre etterforskningen.

Berge understreker at det er langt fra sikkert at politiet kommer å gå ut i offentligheten med informasjon når resultatene foreligger.

– Det er ikke nødvendigvis noe vi kommer til å gå ut med. Informasjonen kommer til oss og offentligheten vil bli informert når tiden er inne for det, svarer han kort.

(Saken fortsetter under bildet)

Her på politihuset i Stavanger jobber den håndplukkede gruppen med å løse Birgitte-saken.

Nye vitner

I løpet av tiden de har etterforsket saken på nytt har teamet vært flere ganger på Karmøy for først å gjøre seg kjent og deretter foreta avhør og andre etterforskningsskritt. Mer enn 120 personer har vært inne til avhør, de aller fleste av disse har ikke avgitt forklaring tidligere, bekrefter Berge. Mye av dette arbeidet var allerede gjort da TV 2-serien «Hvem drepte Birgitte» ble sendt tidligere i høst. I kjølvannet av serien fikk politiet mange henvendelser fra publikum.

– Det var merkbart mer tilfang av tips i forbindelse med episodene.

– Hva kan du si om tipsene dere fikk?

– Det er over 60 nye tips i saken. Det vi gjør når vi får inn tipsene er at vi registrerer dem og kontrollerer hva som er gjort i saken rundt tipset tidligere. Det skjer en siling allerede der. Hvis det er grunnlag for å gå videre med tipsetkan det ende opp i at vi gjør konkrete etterforskningsskritt.

– Betyr dette at dere tok en ny runde selv om dere allerede var kommet langt i etterforskningen?

– Det er enkelte tips hvor det fremkommer ny informasjon og hvor det er naturlig å følge opp med nye etterforskningsskritt. Noe er gjort og andre ting kommer vi til å gjøre, fastslår han.

– Tilståelsen har ingen verdi

En som ikke har vært innkalt til avhør og som heller ikke er en del av den pågående etterforskningen er fetteren til Birgitte Tengs. Søskenbarnet som først ble dømt for drapet og deretter frifunnet har i lang tid kjempet for å bli kvitt erstatningsdommen mot seg, uten resultat.

– Til offentligheten har vi hele tiden vært åpne på at vi ser bort fra tilståelsen hans. Det er det som er avgjørende for etterforskningen. Ellers ville vel ikke befolkningen forstått hvorfor vi har igangsatt ny bred etterforskning, sier Berge.

Motivert

– Som påtaleansvarlig, kjenner du et sterkt press på å løse saken?

– Jeg registrerer at det er stor medieoppmerksomhet rundt saken. Men utover det at vi alle har et felles mål om å oppklare saken, så opplever jeg ikke noe press. Ambisjonen  vår er fortsatt å løse saken. Det oppleves uansett givende å jobbe for en løsning.

– Er du optimist med tanke på en oppklaring?

– Vi ser at det er utfordringer knyttet til en sak som er så gammel, og vi innser at noen spørsmål vil kunne forbli ubesvart. Vi forsøker å gjøre de oppgavene som kan føre til en oppklaring, men vi kontrollerer ikke utfallet. Det viktigste er at vi er motivert for å løse saken, og det er vi, – og at vi gjør en så god jobb som mulig, legger han til.

 

Les alt om:

Karmoynytt