Ole Henrik Nesheim. Arkivfoto.
Leserinnlegg:

Alle skal med, - ja, mon det, - AP?


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Jeg ser at enkelte av distriktets Arbeiderparti-ordførere nå i valgkampen er ute og forteller om overskudd i sine respektive kommuner. Det er viktig for såvel kommuner som for bedrifter å drive med overskudd for å sikre en bærekraftig utvikling.

Så synes jeg nok at det hadde vært på sin plass samtidig å ha rettet en takk til innbyggerne for deres store bidrag. 

For uten eiendomsskatt fra private og bedrifter, og uten store utbytter fra Haugaland Kraft, som innbyggerne har bidratt til via rekordhøye strømpriser, ville kommunenes overskudd fort ha vært underskudd.

Lokalt næringsliv går heldigvis fortsatt godt, og folk flest har trygge jobber.

Likevel begynner mange familier nå å merke at det er krevende å få endene til å møtes, særlig som en følge av kraftig renteoppgang og høyere prisstigning enn hva vi har vært vant til.

Folk flest må nå stramme inn på forbruket. Bilsalget går ned, det igangsettes færre nye boliger, og folk avbestiller den planlagte ferien.

Når tidene er som de er nå, vil det bare være rett og rimelig at også de nye kommunestyrene tar grep og strammer inn på sitt forbruk.

Da vil det skapes rom for å redusere de betydelige regningene kommunene belaster sine innbyggere med for eiendomsskatt og andre avgifter.

Det vil være til stor hjelp for mange på Haugalandet i en økonomisk utfordrende tid.

Dette kan vi få til uten at tjenestetilbudet til våre innbyggere blir dårligere.

Sist periode Høyre hadde Ordføreren i Karmøy, ( 2011 og 2015, ) var eiendomsskatt og utbytter fra Haugaland Kraft bare en brøkdel av hva de er nå. 

Det forhindret ikke at Vea Sykehjem ble ferdigstilt, Kopervik Kirke ble bygget, vi gjennomførte tidenes IT - løft i Karmøyskolen, samtidig som vi seksdoblet antall lærere som fikk etterutdanning. 

Med god hjelp og i et tett samarbeid med private aktører fikk vi også på plass Storhall Karmøy på Vea, og nye Torvastad Skole - og Kultursenter, bare for å nevne noe.

Straks det nye Kommunestyret er på plass vil vi i Karmøy Høyre derfor søke samarbeid med alle partier som er villig til å snu hver stein for å gjøre hverdagen bedre for våre innbyggere.

Vi skal ikke redusere tjenestetilbudet. Snarere skal vi utvikle og forbedre det.

Men vi skal likevel lette skatte- og avgiftstrykket for den enkelte!

For å lykkes med dette, vil vi spille på lag med både private og frivilligheten.

Alle skal med!

Noe av det beste ved den norske velferdsstaten er at alle uansett økonomisk utgangspunkt har lik rett på fri utdanning, fri helsehjelp og en sikker og trygg eldretilværelse.

Det støtter vi i Karmøy Høyre helhjertet opp om. 

Men dersom andre enn kommunen kan drive nye sykehjem eller barnehager bedre og billigere enn hva vi kan gjøre selv, ja så skal de få gjøre det. 

Dersom andre kan bygge, eie og drive eiendomsmasse kommunen har behov for, bedre og billigere enn hva vi kan gjøre selv, ja så skal de få gjøre det.

For oss er det viktigste at vi har elever eller pleietrengende og deres behov i fokus. 

Så skal vi som kommune både betale for tjenestene, og samtidig være garantisten for at kvaliteten på tjenestene er av beste merke.

Men vi trenger ikke å drive alt selv, i kommunal regi.

Vi tror at også de kommunale virksomhetene bare blir bedre av at det også er et visst innslag av privatdrevne virksomheter som leverer kommunale tjenester.

Da lærer vi av hverandre, vi får et større mangfold og vi får mer valgfrihet både for elever, pasienter og ansatte.

Alle skal med!

Karmøy Høyre går derfor til valg med et ønske om å samle et bredest mulig flertall for våre politiske løsninger. Vi vil ha mindre prat og mer handling!

 

Ole Henrik Nesheim

Styreleder Karmøy Høyre