Aibelkontrakt til 230 millioner

Skrevet av appexdev
05.04.2011 10:25 - OPPDATERT 05.04.2011 12:25

Kontrakten er tildelt i forbindelse med utbyggingen av feltene Fossekall og Dompap, nord for feltet Norne. - Dette er den andre kontrakten Aibel får i forbindelse med hurtigutbygginger på norsk sokkel på få måneder. Vi befester dermed vår posisjon som en ledende leverandør av slike prosjekt, sier administrerende direktør Jan Skogseth i Aibel AS i en pressemelding. Aibel har fått oppdraget med å gjøre oppgraderingene som må til på Norne-skipet, for at det skal kunne ta imot produksjonen fra Fossekall og Dompap. Selskapet har lang erfaring med såkalte tie-in-prosjekt.  Viktig for videre satsing i nord Aibels leveranser inn i Fossekall og Dompap-prosjektet blir styrt fra kontoret i Stjørdal, i tett samarbeid med Harstad. Prefabrikasjonen vil bli gjort i Haugesund. Gjennom kontrakten skal Aibel ha ansvar for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon. Arbeidet starter opp umiddelbart. På det meste vil 80 medarbeidere være engasjert.