Ådland Bedehus

Skrevet for Jarle Tollaksen
02.05.2019 14:22 - OPPDATERT 20.05.2019 08:42

Velkommen til møte 26.mai kl.19.00.
Hanne og Lars Haga synger og deler Guds ord.
Kollekt til NLM!
Ta nogen me deg og kom!

Følg oss på Facebook!