Helge Thorheim.
Leserinnlegg:

«Å være innbyggernes ombud/tillitsvalgt er vår mest grunnleggende oppgave som folkevalgt»

I det store og hele må en kunne si at våre innbyggere får gode tjenester i tråd med de føringene som foreligger for de ulike sektorene i kommunen.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Vårt politiske system er konstruert slik at innbyggerne av landet møter opp ved valg og velger sine ombud som de føler de har tillit til, og som skal styre kommunen på deres vegne i kommende valgperiode. Det er så opp til de tillitsvalgte å søke å gjennomføre en politikk som gagner innbyggerne som har valgt dem, og som er innfor den politikk de har forespeilet velgerne.

I det store og hele må en kunne si at våre innbyggere får gode tjenester i tråd med de føringene som foreligger for de ulike sektorene i kommunen. Likevel registrerer vi alle fra tid til annen og dessverre altfor ofte at det er misnøye, uenighet og strid mellom brukere av våre tjenester og kommunen som tjenesteyter og leverandør av helse og omsorgstjenester. Det er en kjent sak at behov og ønsker fra brukere ofte er større enn det som tilbys fra kommunens side. Dette kan ofte føre til misnøye og konflikt for de som allerede er i en livskrise og opplever at de ikke får hverdagen til å gå opp. Når slike situasjoner varer over uker og måneder blir det en uverdig og uutholdelig situasjon for den/de det gjelder, og det er selvsagt heller ikke noen ønskelig situasjon for kommunen som tjenesteyter.

Slike vanskelige konfliktsituasjoner, som gjerne kan blir ganske uverdige, er forsøkt tatt opp av våre representanter i Hovedutvalg for Helse/Omsorg, dessverre uten å lykkes da forslaget er blitt blokkert av posisjonspartiene som har flertall. Dette er slike øyeblikk der en blir ganske forundret over utfallet, ettersom det er et tema som burde vekket empati-følelsene i oss alle for de som sitter hjemme og er fortvilet.

For i det hele tatt å få tatt opp en sak i kommunestyret om «Konflikter mellom brukere og kommunen om tildeling og bruk av helse- og omsorgstjenester», viste det seg at det bare var en mulighet å få dette til, nemlig ved å vise til §11-2 i Kommuneloven, der 1/3 av utvalget kan kreve dette.  Høyre og Karmøylista fremmet et slikt krav først for Formannskapet, og deretter til Kommunestyret, der det etter mange krumspring i forhold til ordførerens krav om underskrifter av «faste» medlemmer av kommunestyret, endelig kom opp i Kommunestyret 4.april.

I kravet om å få en slik sak opp i kommunestyret hadde Høyre og Karmøylista en innledning til saken, og fremmet i god tid følgende fellesforslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at det fremmes sak om opprettelse av ombud for tjenesteytingen innen kommunens helse- og omsorgstjenester for å redusere antall konflikter så langt som mulig. Sak med forslag til organisering, mandat og finansiering fremmes for kommunestyret i god tid før høstens budsjettprosess
Ved votering mellom dette forslaget og flere fremsatte forslag under møtet fikk forslaget fra Høyre og Karmøylista  25 stemmer (H 9, KL 6, SP 4, KRF 3, UA 3). og dermed flertall.

NRK omtalte denne saken 14. april, og ifølge reportasjen har eldreombudet Bente Lund Jacobsen oppfordret alle landets kommuner til å få sitt eget ombud, og hun mener at Karmøy tar et smart grep. Hun er sitert på følgende:

– Det kan være en god verdi for innbyggerne å ha en person de kan kontakte for å få god veiledning. Det som selvfølgelig er en utfordring er at man må kommunisere riktig er hva vedkommende skal gjøre og hva stillingen skal innebære, sier hun.

Som det fremgår av fellesforslaget fra Høyre og Karmøylista, er dette helt i tråd med uttalelsen fra eldreombudet.

På slutten av artikkelen i NRK sier NKR følgende:

«NRK har bedt ordfører Jarle Nilsen (Ap) kommentere hvorfor han og partiet stemte imot forslaget. Men han ønsker ikke å kommentere. Det gjør heller ikke gruppeleder Svanhild Lygre Andersen (Ap).»

Det kan legges til at varaordfører Alf Magne Grindhaug (KrF) heller ikke stemte for fellesforslaget fra Høyre og Karmøylista.

Fra oss som forslagsstillere hadde vi forventet en saklig begrunnelse i ordskiftet om hvorfor  en ikke kunne stemme for et forslag som innebærer å be rådmannen fremme en sak om innføring et evt ombud og hva dette vil innebære. Vi finner det for vår del nesten uverdig at en skal måtte ty til Kommuneloven for i det hele tatt å sette et så viktig spørsmål under debatt.

Å være innbyggernes ombud/tillitsvalgt er vår mest grunnleggende oppgave som folkevalgt.

Helge Thorheim

Gruppeleder Karmøylista