NHO: Regionsdirektør i NHO, Tone Grindland. Elisabeth Tønnessen/NHO

271 ungdommer mangler læreplass på Karmøy

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier regionsdirektør i NHO, Tone Grindland.


KARMØY: Tone Grindland er regiondirektør i NHO Rogaland. De har fått tall som viser hvor mange som fortsatt mangler læreplass etter sommeren. 

Tallene viser at det i Rogaland er 1685 søkere som venter på lærlingplass. 

– 1685 ungdommer venter fortsatt på læreplass. Det viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre, både i det offentlige og i bedriftene våre, sier Grindland i en pressemelding.

Det tallet er i følge Grindeland omtrent det samme som i fjor. 

– Våre medlemsundersøkelser viser at de fleste bransjer viser at de fleste bransjer tror på nedgang framover. Jeg er derfor imponert og glad for at bedriftene ikke kutter antallet lærlinger, tross usikre tider, sier hun.

I Karmøy kommune er det 271 ledige lærlinger, mens i Haugesund er antallet 148. 

– To av tre bedrifter mangler relevant kompetanse og etterspørselen etter fagarbeider er stor. Derfor er det avgjørende at bedriftene tar inn lærlinger, både for den enkelte, for samfunnet og for næringslivet.

Det siste året har det ifølge tall fra Utdanningsforbundet vært en økning i antallet som tar yrkesfaglig utdanning. Det er et flertall som velger den retningen.  

 

Les mer om:

læreplasser utdanning