Foto: Google

190 eiendommer på Åkra berøres av veialternativ

Skrevet av Øystein Merkesvik
18.03.2019 21:54 - OPPDATERT 18.03.2019 22:54

Om to uker skal de nye alternativene til omkjøringsveien mellom Ådland og Veakrossen sendes ut på høring. Mandag kveld kunne seksjonsleder i Statens vegvesen, Ivar Torkildsen og prosjektleder i Haugalandspakken, Henry Damman avsløre at alternativ 2. som innebærer å følge dagens strekning fra Ådland til Åkra vil berøre svært mange eiendommer i området. 

– Dersom vi skal gå for det reduserte alternativet, vil dette berøre 190 eiendommer i området, sier Damman til Karmøynytt.

Sammen med Torkildsen la han frem status for det mye omtalte veiprosjektet for Karmøy Næringsråd. Der kom det frem at alternativet de nå jobbes med er svært krevende.

– Vi ligger godt an, men det er krevende mye arbeid på kort tid, sier Damman.

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Ivar Torkildsen under møtet i Karmøy Næringsråd mandag kveld.

I tillegg til at nærmere 200 eiendommer vil bli berørt dersom politikerne velger å gå for dette alternativet, vil de måtte etableres fem lysregulerte gangfelt og tre rundkjøringer i sør. I tillegg kreves det bygging av gang- og sykkelvei, samt fortau på begge sider fra ungdomsskolen og østover.

– Vi må i tillegg stenge stort sett alt som finnes av direkte avkjørsler. Dem må vi finne veier til på baksiden av boligene, og etablere tilkjørselsveier i bakkant mange steder, sier han.

Ekstra kostnad

Hvor stor ekstra kostnad dette alternativet vil bidra til er så langt uklart. Det eneste som er sikkert er at prisen vil bli høyere enn de 735 millionene som er kostnadsberegnet for alternativ 1 som er den opprinnelige strekningen fra Vea til Ådland.

– Det gjenstår å se tallene, men det kan bli en del kostnadsøkning. Men så må dette måles opp mot gevinster som miljø, som ikke kan prissettes. Det er den sammensetningen vi skal gjøre, sier Torkildsen.

Les mer om:

Karmoynytt